Logo Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland

Beheer persoonsgegevens

De projectleiding van SELN is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens. Heb je een vraag dan kun je contact opnemen via info@erfgoedluchtoorlog.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

SELN verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de dienst die je gebruikt of de gegevens die je verstrekt kan dat gaan om:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zakelijke contactgegevens zoals functie, organisatie of de sector waarin je werkzaam bent
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Daarbij is ons uitgangspunt altijd dat we de hoeveelheid gegevens die we verwerken zoveel mogelijk beperken afhankelijk van het doel waartoe we de gegevens verwerken. Zo hebben we bijvoorbeeld meer gegevens van je nodig om je in te schrijven voor een betaald evenement dan voor de nieuwsbrief. Hieronder lees je meer over de verschillende doelen en activiteiten waartoe we gegevens verwerken.

Met welk doel verwerkt SELN  gegevens? Overzicht per type activiteit en contact

SELN verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afname producten en diensten: bijeenkomsten, webinars, publicaties

Wanneer je je aanmeldt voor een bijeenkomst of webinar van SELN verwerken we die gegevens die we nodig hebben om je deze dienst te leveren en met je over je aanmelding te communiceren. We verwerken tevens zakelijke contactgegevens en (beperkte) adresgegevens. We hebben een gerechtvaardigd belang deze gegevens te verwerken, zo weten we beter wie onze producten afnemen en daarmee kunnen we de kwaliteit van onze producten verbeteren. Ook moeten we soms onze activiteiten en ons bereik kunnen verantwoorden aan een opdrachtgever.

Facturatie en offertes

Als er sprake is van een koop- of verkooprelatie met SELN verwerken we ook financiële gegevens.

Uitnodigingen en aankondigingen

Onze klanten en relaties sturen we soms ook
uitnodigingen voor onze bijeenkomsten. Dit doen we alleen als het bericht voldoende direct gerelateerd is aan de aard van de klantrelatie. We sturen je deze mails tot uiterlijk vijf jaar nadat je voor het laatst iets bij ons hebt afgenomen of zelf actief hebt aangegeven deze mails te willen ontvangen. Ook in deze mails nemen we altijd de mogelijkheid op om je af te melden. Dit staat los van je aanmelding voor onze nieuwsbrief. Het is dus mogelijk om wel de nieuwsbrief te ontvangen en geen uitnodigingen en aankondigingen of andersom.

Social media

SELN gebruikt mogelijk in de toekomst diverse social media kanalen waarop je ons kunt volgen. Dat volgen doe je vanaf je eigen account dat je zelf hebt aangemaakt. Voor de privacy verklaring omtrent dat account verwijzen we je dan ook graag door naar het betreffende medium. Wij exporteren nooit persoonsgegevens die wij via social media kunnen inzien naar andere systemen (wij leggen je user name dus nergens vast) en andersom verstrekken wij ook nooit persoonsgegevens aan social media.

Vragen aan SELN en contact

Neem je contact met ons op, bijvoorbeeld om ons een vraag
te stellen, dan verwerken wij die persoonsgegevens die we nodig hebben om met je te kunnen communiceren en je vragen te kunnen beantwoorden. Wij bewaren binnengekomen vragen in een dossier omdat dit ons inzicht geeft in de vragen en behoeften die er leven en wat er van ons wordt verwacht. Ook komt het regelmatig voor dat we later nog terugkomen bij vraagstellers als we aanvullende informatie hebben. Daarom bewaren we de persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar.

Met wie deelt SELN gegevens?

Samenwerkingspartners

Het komt regelmatig voor dat wij in samenwerking met
partners een activiteit organiseren of een publicatie uitgeven. Indien dit een gezamenlijk en gelijkwaardig initiatief is (onze partner handelt niet in opdracht van ons), dan beschouwen wij de deelnemers of afnemers van deze activiteiten of diensten ook als klanten van alle samenwerkingspartners. Dat betekent dat je persoonsgegevens aan alle gelijkwaardige partners worden verstrekt en dat iedere partner zelf verwerkingsverantwoordelijk is voor deze gegevens. Is dit het geval dan vermelden wij dit altijd bij de activiteit of dienst en verwijzen we naar alle betreffende privacy verklaringen.

Overige ontvangers van persoonsgegevens

SELN deelt persoonsgegevens met de volgende categorieën van verwerkers:

 • E-mail diensten
 • Hosting partijen
 • Website developers
 • App developers
 • Software leveranciers
 • CRM-systeem
 • Betaaldienst
 • Verzendmaatschappij
 • Boekhouder
 • Onderzoekers

Met onze verwerkers sluiten we een verwerkersovereenkomst af waarin wij hen nooit toestemming geven de persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doeleinde dan met ons is overeengekomen.

Wij streven ernaar persoonsgegevens zoveel mogelijk
binnen de Europese Unie te verwerken, helaas is dat in het geval van digitale diensten niet altijd mogelijk. Ook met partijen buiten de EU sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af conform de richtlijnen van de Europese privacywetgeving.

Rechten

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
vastgelegd welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Graag informeren we je hier in het kort over je rechten. Wil je een van deze rechten uitoefenen, dan verzoeken we je contact op te nemen met Johan de Noord  via johan@erfgoedluchtoorlog.nl of via 06 11868780.

 • Je hebt het recht je persoonsgegevens in te
  zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de
  verwerking van je persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking
  van je persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer deze niet meer correct zijn.
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Dat betekent dat je ons kunt verzoeken je gegevens gebundeld aan je te verstrekken, zodat je deze kunt doorgeven aan een andere partij.

Een uitgebreidere omschrijving van alle rechten vind je
in de AVG die je bijvoorbeeld kunt inzien via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een klacht over de wijze waarop wij je gegevens verwerken of over de wijze waarop we omgaan met je rechten, dan kun je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.