Logo Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland
H01-17 kopie

Missie & visie

Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland (SELN) streeft ernaar om immaterieel erfgoed van de luchtoorlog ’40-’45 veilig te stellen voor huidige en toekomstige generaties.

Onze missie

De Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland (SELN) legt verbinding tussen enerzijds het materiële erfgoed, voortkomend uit het historische gegeven van een vliegtuigcrash dat leidt tot een berging in het kader van het ‘Nationaal programma berging vliegtuigwrakken WO2’. En anderzijds het immateriële erfgoed dat daaraan is verbonden in de vorm van het menselijk aspect van de betrokkenen: de individuele geschiedenissen.

Onze visie

Voor een goed beeld van de geschiedenis is, naast materieel erfgoed, het immateriële erfgoed van onschatbare waarde. Denk aan het optekenen van de levensverhalen van omgekomen bemanningsleden, van getuigenissen van de vliegtuigcrash en de ervaringen van omwonenden van de crashlocatie.

De vondsten van bergingen maken de geschiedenis tastbaar. En het menselijke aspect van betrokkenen geeft betekenis aan deze bergingen en meer inzicht in de luchtoorlog. Het stimuleert begrip en identificatie en brengt het verleden en heden dichter bij elkaar. Vanuit de wens herhaling te voorkomen vormt de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog immers ook nu nog een referentiekader bij actuele vraagstukken.

Hoewel de luchtoorlog een belangrijk deel van de strijd in de Tweede Wereldoorlog was, is het voor het grote publiek relatief onderbelicht gebleven. Terwijl door de komst van de vliegtuigen dit de eerste oorlog in de geschiedenis was waarin massaal burgers zijn omgekomen. Om cultureel en historisch bewustzijn over de luchtoorlog boven Nederland te stimuleren is het noodzakelijk dat informatie makkelijker te vinden is in een aantrekkelijke vorm voor verschillende doelgroepen.

Ook binnen het onderwijs is de luchtoorlog een onderbelicht thema. Bij een evenwichtige weergave van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is het belangrijk dat ook de luchtoorlog een plaats krijgt in de geschiedenislessen.

ROYAL AIR FORCE BOMBER COMMAND, 1939-1941.