Logo Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland

Immaterieel erfgoed van de luchtoorlog ’40-’45 boven Nederland

Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland (SELN) levert een bijdrage aan het behoud van immaterieel erfgoed van de luchtoorlog boven Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat doet SELN door te initiëren, te stimuleren, te verbinden en samen te werken, waarbij de bergingen binnen het ‘Nationaal programma berging vliegtuigwrakken WO2’ het uitgangspunt vormen. 

Zo leggen we persoonlijke geschiedenissen van omgekomen bemanningsleden vast. We vertellen over hun missie en verzamelen gegevens over de gevolgen van de luchtoorlog in de omgeving van de crashlocatie.

Onder het erfgoed van de luchtoorlog boven Nederland wordt verstaan: de materiële en immateriële gevolgen van in dit luchtruim uitgevoerde operaties voor de daaraan deelnemende vliegtuigen en hun bemanningen en voor de militairen en burgers op de grond.

Nationaal programma berging vliegtuigwrakken WO2

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen ruim 5.500 vliegtuigen boven Nederland verloren. Met het ‘Nationaal programma berging vliegtuigwrakken WO2’ ondersteunt de Rijksoverheid tot 2030 gemeenten met geld en advies om ‘kansrijke bergingen’ uit te voeren. Deze bergingen zijn een van de laatste kansen om informatie over de luchtoorlog uit de eerste hand te verzamelen.

Het bergen

Wat wij doen

SELN produceert films en tekent indringende verhalen op over vliegtuigcrashes in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Realiseert onderwijsprogramma’s voor de leerlingen van het basis- en het voortgezet onderwijs. En verzamelt en ontsluit voor een breed publiek informatie over de luchtoorlog boven Nederland en de gevolgen daarvan. 

Onderwijs

Bronnen

Herinneringen

vanesch0007 kopie

Stimuleren, verbinden, samenwerken

We werken samen met onmisbare kennispartners, zoals o.a. het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), de Studiegroep Luchtoorlog ’39-’45 (SGLO), provinciale archieven, provinciale erfgoededucatie instellingen, musea, historische verenigingen en nog vele anderen.

Over SELN